Szkoła Wierna Dziedzictwu

Ostatnia aktualizacja tej witryny-18-07-19

Strona główna
Historia Zwierzna
Historia szkoły
Nauczyciele
Dokumenty szkoły
Publikacje nauczycieli
Rekrutacja od 3 do 7 lat
Informacje dla nauczycieli
Semestr 1.
Semestr 2.
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Kroniki klasowe
Oferty
RODO
Formularz kontaktowy

 

 

 • ROK SZKOLNY 2018 - 2019

 • 5.11-9.11.2018 r.- W klasie I odbył się cykl lekcji związanych w 100. ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Uczniowie udekorowali klasę. Na lekcjach trwały zajęcia, podczas których wykonywane były różnymi technikami Symbole Narodowe. Dzieci uczyły się Mazurka Dąbrowskiego. Zadania z edukacji matematycznej oraz polonistycznej  związane były z tematyką tego święta. Podsumowanie nastąpiło w piątek. Ten dzień w naszej szkole był zupełnie inny. Starsi uczniowie zorganizowali występy artystyczne. Rycerstwo z Elbląga pokazało nam stroje średniowieczne. Na zakończenie wszyscy pracownicy i uczniowie odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

             - Wych. kl. I- Ewa Piekart

 

 •  100 - lecie odzyskania Niepodległości to wyjątkowy czas. Nasi uczniowie, wraz z uczniami ze stu innych szkół z całej Polski i jednej z Litwy, wzięli udział w projekcie: "I'm proud to be Polish" - Jestem dumny z bycia Polakiem - 100 kartek na stulecie odzysksnia Niepodległości. Uczniowie przygotowywali w domu i na zajęciach kartki upamiętniające dzień 11 listopada, które następnie  zostały rozesłane do wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

  Organizator:

  Martyna Chojnowska 

 •  

 

 • ,,100 zadań na 100 - lecie Niepodległej”

   W dniu 7 – 8 listopada uczniowie klas IV – VIII i III  gimnazjum rozwiązywali zadania z matematyki o tematyce związanej z historią Polski. Uczniowie pracowali w grupach. Wszystkie rozwiązane zadania zostały wyeksponowane na gazetce ściennej w gabinecie nr 13. Zadania przygotowały panie: Joanna Kostuś, Barbara Nicpoń i Ewa Urbańska.
 •  

 

 

 • ROK SZKOLNY 2017/2018

 • 8 MAJA ODBYŁ SIĘ KONCERT Z MUZYKĄ PATRIOTYCZNĄ W TLE W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3. MAJA.

 •  GALERIA

 

 • ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

  27 kwietnia 2018r. odbył się uroczysty apel poświęcony kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r.  W montażu słowno-muzycznym wykorzystano teksty poetyckie, prozatorskie, historyczne oraz teksty muzyczne. Podczas apelu swoje wiersze zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” oraz odbył się konkurs pieśni patriotycznych „Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy …”. Celem organizacji konkursu było kultywowanie tradycji pieśni narodowych i wpływanie na kształtowanie postaw patriotycznych. Uroczystość miała podniosły i patriotyczny charakter.

    

 

 •  25 kwietnia 2018r. grupa uczniów  wzięła udział  w XVIII Olimpiadzie „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”. Szkołę Podstawową reprezentowała drużyna: Magdalena Gawłowicz, Patrycja Hryń i Mateusz Knut pod opieką p.Z.Firera. Klasy gimnazjalne reprezentowała drużyna: Julia Folusiewicz, Klaudia Suchodolska i Wiktoria Bakun pod opieką p.E.Knut.

  Wszyscy uczniowie pisali test  wiedzy (50 pytań), wykonywali zadania grupowe i prezentowali przygotowany wcześniej kalendarz potraw regionalnych. Za udział w tej olimpiadzie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i pendrive.

  E.Knut,  Z. Firer

 •       

 

 • Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”

  24 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. Wzięło w nim udział 27 uczniów, którzy recytowali wybrane przez siebie wiersze patriotyczne. Po wysłuchaniu wszystkich uczniów biorących udział w konkursie jury w składzie: pani Dorota Orzech, pani Beata Jakubowska, pani Marlena Peplau, pani Barbara Nicpoń oceniło i wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

  v Klasy IV – VI

  miejsce pierwsze - Kamila Welenc

  miejsce drugie – Małgosia Kolasa

  Jury przyznało dwa miejsca trzecie. Zajęły je Małgosia Kurzac i Agata Soukup.

  v Klasy VII i II-III gimnazjum

  miejsce pierwsze - Wiktoria Bakun

  miejsce drugie – Patrycja Hryń

  miejsce trzecie – Paulina Życińska.

  Wyróżnienie otrzymała Klaudia Suchodolska.

  Mimo ogromnej tremy wszyscy uczestnicy wypadli bardzo dobrze, prezentując swoje talenty recytatorskie. Uczniowie ci wystąpią na Uroczystym Apelu z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  Naszych konkursowiczów przygotowały panie uczące języka polskiego: Dorota Orzech, Agnieszka Cyrson, Krystyna Piaskowska, Barbara Krajnik, a także pani bibliotekarka – Iwona Sokół.

  Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok

 • GALERIA

 

 •  „ŻYWA LEKCJA HISTORII”

  23.03.2018 roku uczniowie  klas I-IV uczestniczyli  w ciekawej lekcji historii

  MIESZKO I WIKINGOWIE

  to temat który został przedstawiony przez grupę rekonstrukcyjną Bractwa Rycerskiego KERIN. Opowieść przeniosła nas do krainy dawnych Słowian. Rekonstruktorzy opowiedzieli o uzbrojeniu Słowian i Wikingów, przybliżyli wierzenia i zwyczaje naszych przodków, przedstawili scenę ślubu Mieszka i Dobrawy oraz chrztu Polski, będącego początkiem naszej państwowości.

   

„Rok dla Niepodległej”

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie”.

„ŻYWA LEKCJA HISTORII”

23.03.2018 roku uczniowie  klas V-VII oraz II-III gimnazjum uczestniczyli  w ciekawej lekcji historii

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

to temat który został przedstawiony przez grupę rekonstrukcyjną Bractwa Rycerskiego KERIN. Opowieść przeniosła nas w czasy upadku i odrodzenia Rzeczpospolitej. Rekonstruktorzy opowiedzieli historię odrodzenia naszego kraju, czyli o tym, jak z potężnej Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku zniknęliśmy z wszelkich map, po to, by po stu dwudziestu trzech latach niewoli ponownie móc mówić swobodnie w języku polskim.

 

 

 •   Wycieczka do Gdańska, Gdyni i Redy

  Dnia 28.11.2017 r.  grupa 40 uczniów klasy siódmej i klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Zwierznie uczestniczyła w  jednodniowej wycieczce do Gdańska , Gdyni i Redy. Mieli oni okazję zwiedzić wystawę główną Muzeum II Wojny Światowej oraz odbyć zajęcia warsztatowe z chemii, biologii i geografii na temat „Nasz Bałtyk” w Akwarium Gdyńskim. Na koniec wycieczki młodzież spędziła  trzy godziny w Parku Wodnym Reda. Zadowoleni, zrelaksowani oraz bogatsi o wiedzę poznaną w Trójmieście wrócili późnym wieczorem do domów.

  - Elżbieta  Knut

 • GALERIA

 

 ROK SZKOLNY 2016/2017

Certyfikat „Szkoła Wierna dziedzictwu”

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła wierna dziedzictwu”. Celem uczestnictwa jest uzyskanie Certyfikatu przyznawanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat. Celem projektu jest rozszerzenie, przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym regionie, jego historii, środowisku naturalnym, kulturowym i społecznym oraz kształcenie postaw patriotyzmu lokalnego i narodowego.

Cel główny:

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, rodziny poprzez ukazanie dziedzictwa narodowego Polski i Polaków jako podstawowych wartości – dobra, prawdy i piękna.

Cele szczegółowe:

 1. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, środowiska lokalnego, społeczności szkolnej, regionu, kraju.
 2. Uświadomienie wartości, z których Polska wyrosła i na których budowała swoją tożsamość.
 3. Rozbudzenie zainteresowania najbliższą okolicą, jej przeszłością i teraźniejszością.
 4. Poznawanie skarbów kultury narodowej, miejsc narodowej chwały i męczeństwa.
 5. Rozwijanie zainteresowania zwyczajami, obyczajami, dziedzictwem kultury, przyrodą.
 6. Nabywanie umiejętności właściwych zachowań w stosunku do ludzi i przyrody.
 7. Prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia.
 8. Przygotowanie dzieci do funkcjonowania w życiu społecznym i kulturze.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTTO:

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.”

Jan Paweł II

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  Polska Chrobrego – żywa lekcja historii

Zaproszenie Bractwa Rycerskiego miało na celu zainteresowanie dzieci historią Polski, kształtowaniu postaw patriotycznych młodych ludzi, wyrobieniu świadomości obywatelskiej i szacunku do państwa.

POLSKA CHROBREGO to pokaz zaprezentowany uczniom przez grupę rekonstrukcyjną Bractwa Rycerskiego Kerin. Opowieść przeniosła odbiorców w czasy dojścia Bolesława Chrobrego do władzy, wyprawy misyjnej biskupa Wojciecha do Prus, zjazdu gnieźnieńskiego i koronacji Bolesława na króla Polski. Uczniowie mieli wspaniałą okazję poznać stroje z tamtych czasów, uzbrojenie, zwyczaje oraz obejrzeć zapierające dech w piersiach pojedynki.

 

 •  45 Ogólnopolski Złaz Śladami Żołnierzy Powstania Listopadowego

   

  Celem działania było upowszechnianie pamięci o męczeństwie Narodu Polskiego.

  Udział w złazie pamięci narodowej pozwolił dzieciom poznać tragiczne losy powstańców listopadowych, ich odwagę i heroizm. Dzieci oddały cześć poległym żołnierzom poprzez udział w apelu poległych oraz złożenie kwiatów i zniczy w miejscu pamięci narodowej. Przygotowały się i wzięły udział  w konkursach wiedzy i konkursie piosenki patriotyczne.

   

  I miejsce w konkursie piosenki patriotycznej

      

 

 •  

  Projekt „Na żuławskim szlaku”

   

  Podejmowane działania łączą w sobie treści edukacji regionalnej, historycznej, ekologicznej, krajoznawczej oraz posiadają elementy współdziałania międzypokoleniowego. Celem projektu jest ukazywanie uczestnikom, zarówno dzieciom, młodzieży  jak i osobom starszym, piękna ich Małej Ojczyzny oraz rozbudzanie zainteresowań mieszkańców miejscem zamieszkania, poprzez ukazywanie niepowtarzalności lokalnego środowiska przyrodniczego, historycznego oraz kulturowego.

   

  Działania zrealizowane w ramach projektu:

  RAJD „Szukamy darów jesieni”

  We wrześniu kolejnego roku szkolnego Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne rozpoczęło sezon turystyczny. Nowi członkowie Koła wyruszyli na pierwszą wędrówkę, by poznawać najbliższą okolicę. Zapoznali się z Kartę Turysty, otrzymali legitymacje „Dreptuś”, uczyli się patrzenia i dostrzegania walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych Małej Ojczyzny oraz współdziałania w zespole.

   

  Finał okręgowego konkursu „Czyste wody – zdrowe ryby”

  Wyjazd do Elbląga łączył ze sobą cele edukacji przyrodniczej i krajoznawczej. Dzieci na zajęciach w szkole rozmawiały  o potrzebie i sposobach ochrony zasobów wodnych, dowiedziały się o formach ochrony przyrody w odniesieniu do  znajdującego się w najbliższej okolicy Rezerwatu Przyrody „Jezioro Druzno”. W pracach plastycznych zaprezentowały walory przyrodnicze Drużna. Przygotowały program artystyczny i zaprezentowały w trakcie finału konkursu.

   

  Gra terenowa TRinO „Tajemnice Bażantarni”

  Przygotowanie i udział w grze terenowej dało możliwość jej uczestnikom poznania przyrody i historii Bażantarni. Przejście ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną, odszukiwanie punktów kontrolnych na mapie oraz znajdowanie w ternie obiektów poszerzyły wiedzę i umiejętność dostrzegania piękna i niezwykłości okolicy.

   

  XIII Złaz Mikołajkowy

  Udział w Złazie jest już tradycją szkoły. Dzieci wędrując szlakami Wysoczyzny Elbląskiej poznają jej teren i walory. Uczą się zachowania na trasie, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody. Organizując stołówkę dla zwierząt rozwijają wrażliwość i umiejętność dokarmiania zwierząt zimą.

   

  Warsztaty krajoznawczo – plastyczne

  Trzy jednodniowe spotkania warsztatowe dla dzieci pozwoliły uczestnikom na przyjrzenie się i odkrycie bogactwa żuławskiej krainy. Dzieci w pracach plastycznych wykonywanych różnymi technikami zaprezentowały swoje spostrzeżenia, uczucie i emocje związane z Małą Ojczyzną.

   

  Plener malarski

  W plenerze wzięli udział dorośli mieszkańcy powiatu elbląskiego. W swych pracach prezentowali zabytki architektury gminy Markusy oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze Żuław.

   

  Gminny konkurs plastyczno - fotograficzny „Na żuławskim szlaku”

  Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum. W pracach plastycznych prezentowali bogactwo kulturowe Żuław. Na konkurs wpłynęło 67 prac. Dwadzieścia najciekawszych prac zostało nagrodzonych.

   

  Wernisaż poplenerowy i pokonkursowy

  Podsumowaniem warsztatów, pleneru i konkursów jest co roku uroczystość, na którą zaproszeni zostają wszyscy uczestnicy projektu. W trakcie wernisażu odbył się występ wokalny dzieci oraz prelekcja na temat Żuław, którą przygotował Prezes PTTK Oddziału Ziemi Elbląskiej w Elblągu.

   

  Spływ kajakowy

  Dzieci i rodzice odkrywają znane sobie miejsca w najbliższej okolicy, ale z innej perspektywy. Spływ rzeką Dzierzgonką do jeziora Drużno daje możliwość poznania bogactwa żuławskiej krainy oraz rozwija zainteresowanie turystyką kajakową.

   

  Rajd rowerowy

  Dwudniowy rajd rowerowy po gminie Markusy jest jednocześnie formą podsumowania szkolnego roku turystycznego. Dzieci poznają szlaki rowerowe w najbliższej okolicy. Przypominają i wspominają przeżyte w ciągu roku wyprawy i działania. Dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

   

 •  GALERIA 

 

 •  „Żuławy – moja mała ojczyzna” –

  X edycja gminnego konkursu recytatorskiego

  Udział w konkursie recytatorskim był okazją do poznania poezji opisującej urok żuławskiej krainy, rozbudzenia zainteresowania Małą Ojczyzną.

  Uczniowie zapoznali się z utworami poetyckimi opisującymi Żuławy, przeanalizowali je, dokonali wyboru i przygotowali recytację. Zaprezentowali wybrane wiersze podczas gminnego konkursu recytatorskiego.

   

 •  Obchody roku Henryka Sienkiewicza

  Cykl działań podjętych w ramach obchodów roku Henryka Sienkiewicza przybliżył uczniom postać wielkiego Polaka.

  Rok szkolny 2016 / 2017 został ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej to okazji w bibliotece szkolnej została wykonana wystawa jego utworów. Dzieci mogły zapoznać się również z życiorysem powieściopisarza. Na zakończenie działań związanych z obchodami Roku Sienkiewiczowskiego klasa Va wraz z wychowawczynią i opiekunem biblioteki zorganizowała apel dla klas IV-VI poświęcony pisarzowi. Wystąpiły osoby przebrane za głównych bohaterów niektórych utworów Sienkiewicza. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie, pisząc na kartkach imiona rozpoznanych postaci.

     

 

 •   Dożynki gminne - występ dziecięcego zespół pieśni i tańca „Szuwarki”

  Celem działalności zespołu jest przybliżanie i kultywowanie pieśni i tańców ludowych.

  Dzieci  poznają, przygotowują i prezentują podczas różnego typu uroczystości polskie pieśni ludowe i patriotyczne. Występy zespołu uświetniają m.in. szkolne apele, dożynki gminne i powiatowe, imprezy okolicznościowe o zasięgu regionalnym.

   

 

 •  Dzień Papieski

  Celem działanie jest przybliżenie i zachowanie w pamięci młodych ludzi sylwetki i dokonań papieża Polaka.

  Odbył się uroczysty apel poświęcony życiu i działalności Jana Pawła II. Uczniowie przygotowali pieśni i wiersze poświęcone duchowej służbie Papieża. Rozstrzygnięto i nagrodzono uczestników konkursu.

 

 •   Jesienny Zlot Ekologiczno - Turystyczny

  Celem działania jest poszukiwanie nowych, skutecznych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy szkoły w obszarze kształcenia, wychowania i opieki.

  W trakcie zlotu uczniowie uczestniczyli w zajęciach o charakterze kulturalnym i krajoznawczym. Zorganizowane zajęcia przyczyniły się do wzmocnienia w dzieciach poczucie zakorzenienia i przynależności do określonego terytorium poprzez poznawanie dóbr kultury i zakątków Małej Ojczyzny.

         

 

 •  Święto Niepodległości

  Celem obchodów w szkole Święta Niepodległości jest utrwalanie w pamięci uczniów kart z historii Polski, uczenie właściwych postaw wobec ważnych dla narodu wydarzeń historycznych.

  Odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie z klasy IIa i IIb pod opieką wychowawców przygotowali część artystyczną. Została wykonana tematyczna gazetka ścienna. Społeczność szkolna włączyła się w recytację i śpiewanie pieśni patriotycznych.

     

 

 •   Kiermasz bożonarodzeniowy

  Kiermasz jest okazją do kultywowania tradycji bożonarodzeniowych, współdziałania międzypokoleniowego, włączania społeczności lokalnej w życie szkoły.Od wielu lat w szkole odbywa się kiermasz bożonarodzeniowy. W tym roku szkolnym rozpoczął się jasełkami, przygotowanymi przez panią katechetkę.  Przybyli goście degustowali ciasta przygotowane przez rodziców oraz mogli zaopatrzyć się w różne stroiki i upominki na święta. Była to też okazja do wielopokoleniowego spotkania i wysłuchania opowieści starszych o tradycjach związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.

   

 •  Odwiedziny w Muzeum Historyczno – Archeologicznym

  W ramach edukacji regionalnej uczniowie szkoły poznają zasoby Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Elblągu.

  W tym roku szkolnym uczniowie z klasy czwartej pod opieką kierownika świetlicy  i wychowawcy pojechali do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Elblągu. Z uwagą słuchali przewodnika, który opowiadał o dawnym życiu w Elblągu, oglądali stare zdjęcia i eksponaty. Duże wrażenie zrobiła na nich podświetlona makieta przedstawiająca wygląd miasta przed drugą wojną światową. W muzeum obejrzeli również film holograficzny o początkach państwa polskiego.

    

 

 •   XVII Olimpiada „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”

  Celem udziału w olimpiadzie jest popularyzowanie wśród dzieci wiadomości dotyczących historii i tradycji powiatu elbląskiego.

  Przygotowanie uczniów do olimpiady w znaczący sposób podniosło ich świadomość i wiedzę na temat historii i przyrody powiatu elbląskiego. Uczniowie poszukiwali wiadomości, wykonywali pracę zgodną z regulaminem olimpiady. W tym roku szkolnym zadanie polegało na wykonaniu makiety żuławskiego domu podcieniowego. W trakcie olimpiady wymienili się wiedzą i doświadczeniem.

 

 •  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na projekt monety okolicznościowej

  „Elbląg moje miasto”

  Celem konkursu było poznanie i propagowanie historii Elbląga, przybliżanie dawnej kultury materialnej miasta.

  Odbył się etap szkolny, w którym wzięli udział uczniowie klas III i V. Na podstawie albumów i stron internetowych placówek oświatowych uczniowie na zajęciach w świetlicy szkolnej projektowali i wykonywali monety z charakterystycznymi zabytkami Elbląga. Najlepsze prace zostały wyróżnione w międzyświatlicowym powiatowym konkursie. Uczniowie wzięli udział w uroczystym podsumowaniu, w trakcie którego mięli okazję obejrzeć muzealne eksponaty związane z życiem dawnych elblążan.

 

 •   Wyjazd edukacyjny do  Bazy Lotnictwa Taktycznego

  Celem wyjazdu edukacyjnego było przybliżenie najmłodszym uczniom tradycji lotnictwa wojskowego w Polsce.

  Uczniowie z klas: 0a, IIa, IIb pod opieką wychowawców  zwiedzili 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku, która nosi imię gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego na cześć bohaterskich lotników polskich z okresu II wojny światowej. Zapoznali się z historią oraz współczesnymi zadaniami lotnictwa wojskowego. Obejrzeli stare i nowe samoloty, mogli zasiąść za sterami samolotu. Przeżyli niezwykłą lekcję historii i patriotyzmu.

 

 •  41 Ogólnopolski Zlot Pamięci Narodowej do Nadbrzeża

  Celem działania jest przekazywanie pamięci o historii narodu i ofiarach II wojny światowej.

  Nadbrzeże to miejsce, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się podobóz hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Uczestnicy zlotu dowiedzieli się o martyrologii narodu polskiego, oddali cześć pomordowanym więźniom. Wzięli udział w mszy polowej, złożyli znicze pod pomnikiem pamięci.

 

 •   Święto Konstytucji 3. Maja

  Celem organizacji uroczystości jest upowszechnianie i popularyzowanie wśród uczniów wiedzy związanej z ważnym wydarzeniem historycznym, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

  Odbył się uroczysty apel poświęcony kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została przygotowana przez uczniów z klas IV-VI wraz ze szkolnym zespołem pieśni i tańca Szuwarki.  Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się cześć artystyczna.  W montażu słowno-muzycznym wykorzystano teksty poetyckie, prozatorskie, historyczne oraz teksty muzyczne. Uroczystość miała podniosły i patriotyczny charakter.

 

 •   Wyjazd na Mierzeję Wiślaną

  Celem wyjazdu było poznanie miejsca martyrologii narodu polskiego.

  Uczniowie klasy VI zwiedzili Muzeum Stutthof w Sztutowie. Dało im to możliwość przybliżenia tragicznych doświadczeń II wojny światowej. Edukacja w miejscach pamięci to przede wszystkim kształtowanie postaw i refleksji. To dyskusja nad tym, czym jest pamięć, jak myśleli i działali ludzie, których nazywamy świadkami historii. Świadome dążenie do wzmacniania empatii, refleksji, zmiany dostrzegania otoczenia w oparciu o wiedzę czerpaną z przeżytych doświadczeń historii opowiadanych przez jej świadków.

   

   
 •   Konkurs pieśni patriotycznych

  „Jeszcze Polska nie zginęła,

  Kiedy my żyjemy…”

  Celem organizacji konkursu jest kultywowanie tradycji pieśni patriotycznych, wpływanie na kształtowanie postaw patriotycznych.

  Zespół nauczycieli opracował regulamin konkursu. Ustalono termin, cele i założenia. Uczniowie przygotowując wybrane przez siebie pieśni korzystali z rad i pomocy organizatorów konkursu. Prezentacje odbyły się w bibliotece szkolnej.

 

 •   Wielcy Polacy – Mikołaj Kopernik

  Celem działania jest zapoznawanie młodych ludzi z sylwetkami wielkich Polaków nie tylko z kart książek, ale poprzez odwiedzanie miejsc, w których żyli i pracowali.

  Uczniowie z klasy I, IIa, IIb pod opieką wychowawców zwiedzili WZGÓRZE KATEDRALNE we Fromborku. Poszerzyli wiedzę na temat życia i działalności polskiego astronoma. Obejrzeli eksponaty w muzeum Mikołaja Kopernika. Wysłuchali pięknego koncertu organowego w Katedrze. Podziwiali panoramę miasta z wieży Radziejowskiego.

 

 •   Odwiedziny w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  Celem wyjazdu było zwiększenie świadomości historycznej uczniów, kształtowanie postaw patriotycznych.

  Najstarsi uczniowie zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dało to im okazję do poznania genezy wybuchu wojny,  emocjonalnego doświadczenia tragizmu wojny światowej oraz uświadomiło potrzebę zachowania pamięci o ofiarach – bohaterach i zwykłych ludziach.

 

 •   Konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci – Bóg, Honor, Ojczyzna”

  Celem działania było przybliżenie losów żołnierzy walczących z aparatem komunistycznym polskim i sowieckim po zakończeniu II wojny światowej o niepodległą i suwerenną Polskę.

  Uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne na konkurs odbywający się pod patronatem Prezydent a Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzej Dudy zorganizowany w związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

 •  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Wielkanocna Paczka dla Bohatera

  Głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie obywateli polskich – kombatantów, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w różnych formacjach Wojska Polskiego.

  W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowano akcję „Wielkanocna Paczka dla Bohatera”. W tę społeczną inicjatywę zaangażowali się uczniowie i rodzice szkoły. Zebrane dary do paczek i pięknie wykonane przez dzieci kartki świąteczne przekazane zostały organizatorowi akcji w Elblągu.

    

 

 •   Wyjazd najlepszych absolwentów do Malborka

  Celem działania było nagrodzenie najlepszych uczniów poprzez umożliwienie im zwiedzenia miejsca historycznego.

  Dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i tych zaangażowanych w szczególny sposób w życie szkoły decyzją Rady Rodziców została ufundowana wycieczka. Dzieci zwiedziły zamek krzyżacki w Malborku. Poznały historię zakonu krzyżackiego, poszerzyły wiedzę na temat stosunków polsko – krzyżackich.

 

 •  Wyjazd na Westerplatte

  Celem wyjazdu było zwiększenie świadomości historycznej uczniów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez zwiedzanie miejsca ważnego dla historii Polski.

  Uczniowie podczas wycieczki zwiedzili Muzeum Westerplatte. Byli w miejscu, gdzie funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzytowa, której obrona we wrześniu 1939 stała się symbolicznym początkiem II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji niemieckiej. Pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża mięli okazję przeżyć refleksje na temat bohaterskiej postawy obrońców polskości. Uczniowie zwiedzili również ORP Błyskawica – polski niszczyciel, jeden z dwóch zbudowanych okrętów typu Grom, wprowadzony do służby w Marynarce Wojennej w 1937 roku. To była bardzo kształcąca lekcja historii bohaterstwa Polsków.

 

 •  XLV Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego

  Celem udziału w turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci zamiłowania do poznawania kraju ojczystego, jego historii, tradycji, kultury poprzez szeroko rozumiane krajoznawstwo.

  Członkowie SKKT – PTTK „Dreptuś” stanowili reprezentację województwa warmińsko – mazurskiego na Finale Centralnym OMTTK w kategorii szkół podstawowych. Finał centralny turnieju odbył się w dniach 8-11.06.2017r. w Ustrzykach Dolnych. Zawodnicy zmagali się z wieloma zadaniami. Rozwiązywali testy z zakresu turystyki i krajoznawstwa, rozpoznawali atrakcje turystyczne województwa podkarpackiego, wzięli udział w grze azymutowej oraz turystycznym marszu na orientację. Poza tym musieli wykazać się umiejętnością planowania wycieczki turystyki kwalifikowanej, udzielania pierwszej pomocy, znajomością piosenek turystycznych, sprawnością jazdy na rowerze i wiedzą z zakresu ruchu drogowego.

  Przygotowując się do turnieju dzieci pogłębiają swoją wiedzę na temat różnych zakątków Polski, a poprzez udział w Finale poznają to, o czym się uczyły z książek. Odkrywają piękno kraju ojczystego.

   

 

 

 

 

     

Strona główna | Historia Zwierzna | Historia szkoły | Nauczyciele | Dokumenty szkoły | Publikacje nauczycieli | Rekrutacja od 3 do 7 lat | Informacje dla nauczycieli | Semestr 1. | Semestr 2. | Szkoła Wierna Dziedzictwu | Kroniki klasowe | Oferty | RODO | Formularz kontaktowy

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 12-11-18

Szkoła Wierna Dziedzictwu