• Październik 2017r.- Maja Sudoł, uczennica klasy II została małą studentką. Z wielkim przejęciem wraz z rodzicami uczestniczyła w inauguracji Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu. Wychowawczyni, pani Teresa Jagiełłowicz wraz z uczniami swojej klasy kibicują młodej studentce. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne życzą sukcesów i osiągnięć naukowych.
  •