_____Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Strona główna
Historia Zwierzna
Historia szkoły
Nauczyciele
Dokumenty szkoły
Publikacje nauczycieli
Rekrutacja od 3 do 7 lat
Semestr 1.
Semestr 2.
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Kroniki klasowe
RODO
Formularz kontaktowy

 

 

 

Nasz adres:  

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

 82-325 Markusy

 tel/fax (055) 239-43-71

 e-mail:

Sekretariat: spzwierzno.sekretariat@op.pl

Świetlica szkolna: swietlica.zwierzno@o2.pl

******************************************************************************************************

ROK SZKOLNY 2018/2019

 •  AKTUALNOŚCI

 

 

 •  15 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców, na które serdecznie zapraszamy.

 

 •  W dniach 24, 27 i 31 grudnia szkoła będzie zamknięta.

 

 

 

 •  PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD 4 LUTEGO 2019 r.

 •  

  3-4-latki

  5-latki

  6-latki

  I

  II

  III

  IV a

  IV b

  V a

  V b

  VI

  VII a

  VII b

  VIII

  III a gim

  III b gim

  A.Ćwiklińska

  22

  J.Fos

  19

  A. Piór

  20

  E.Piekart

  20

  D.Błasiak

  19

  T.Jagiełlowicz

  12

  M.Jadańska

  15

  R.Szulima

  12

  M.Chojnowska

  16

  A. Cyrson

  17

  B.Krajnik

  15

  B. Nicpoń

  23

  M. Szalecka

  22

  Z. Firer

  16

  J. Kostuś

  26

  K. Piaskowska

  25

  poniedziałek

  0

  1

  78

  34

  32

  ew

  25

  ew

  10

  ew

  24

  j.ang

  21

  wf

  s

  z.j.p

  F

  z.j.p

  F

  z.j.p

  F

  j.pol

  15

  chem

  11

  j.pol

  14

  /j.a

  23

  mat

  13

  2

  78

  34

  32

  ja

  25

  ew

  24

  ew-wf

  s

  wf

  s

  hist

  77

  j.ang

  23

  inf

  37

  j.pol

  15

  chem

  11

  j.pol

  21

  j.pol

  14

  dor.z

  F

  muz

  13

  3

  78

  34

  7.40-12.40

  32

  ew

  25

  ew

  24

  ew

  10

  mat

  13

  j.ang

  23

  hist

  11

  tech

  22

  plast

  F

  wf

  s

  j.ang

  21

  mat

  77

  j.pol

  14

  j.pol

  15

  4

  7.50-12.50

  78

  7.40-12-40

  34

  32

  rel

  25

  ew

  24

  ew

  10

  przyr

  11

  muz

  F

  inf

  37

  j.ang

  23

  mat

  13

  geogr

  21

  plast

  15

  wf

  s

  wf

  s

  j.a/j.n

  14/77

  5

  78

  rel/

  34

  /rel

  32

  ew

  25

  ew-wf

  s

  k-k

  24

  z.z wych

  22

  plast

  F

  mat

  13

  hist

  77

  muz

  37

  mat

  14

  j.niem

  15

  j.ang

  23

  fiz

  21

  chem

  11

  6

  R

  10

  przyr

  11

  geogr

  21

  R/R

  22/77

  wf

  s

  j.ang

  23

  mat

  13

  wos

  15

  muz

  14

  rel

  F

  7

  R

  10

  wdż

  15

  wf

  s

  R/R

  22/77

  ter.p

  F

  rel

  14

  geogr

  21

  z.mat

  13

  j.ang/

  23

  edb

  11

  8

  ter.p

  10

  wf

  s

  ter/ter

  11 13

  ter.p

  14

  ter.p

  15

  wtorek

  0

  1

  78

  34

  32

  ew

  25

  ew-wf

  s

  ew

  24

  wf

  s

  j.ang

  23

  R

  10

  rel

  77

  j.pol

  15

  hist

  21

  j.niem

  F

  j.pol

  14

  chem

  11

  mat

  13

  2

  ja/

  78

  34

  32

  ew

  25

  ew

  10

  ew

  24

  j.pol

  F

  wf

  s

  mat

  77

  geogr

  21

  rel

  37

  j.pol

  15

  j.pol

  14

  biol

  11

  mat

  13

  j.n/j.a

  22/23

  3

  /rel

  78

  34

  32

  ew-wf

  s

  ew

  25

  ew

  24

  mat

  77

  j.pol

  F

  wf

  s

  j.pol

  14

  przyr

  11

  j.pol

  15

  biol

  23

  mat

  13

  j.a/j.n

  22/37

  geogr

  21

  4

  7.50-12.50

  78

  7.40-12.40

  34

  7.40-12.40

  32

  ew

  37

  rel

  25

  ja

  24

  muz

  F

  rel

  77

  j.pol

  15

  mat

  13

  hist

  14

  j.niem

  21

  j.ang

  23

  chem

  11

  wf

  s

  wf

  s

  5

  78

  /ja

  34

  ja/

  32

  k-k

  24

  inf

  37

  z.z wych

  21

  rel

  77

  w-f

  s

  mat

  14

  mat

  13

  geogr

  11

  rel

  F

  j.n/j.a

  22/23

  j.pol

  15

  6

  rel

  77

  mat

  13

  R

  10

  j.ang

  15

  geogr

  21

  wf

  s

  j.niem

  23

  hist

  11

  tech

  14

  7

  z.mat

  25

  z.mat

  14

  inf

  37

  z.z wych

  13

  hist

  11

  wf

  s

  tech

  23

  rel

  21

  8

  wdż

  13

  z.z wych

  14

  inf

  37

  edb

  21

  dor.z

  15

  środa

  0

  1

  78

  34

  32

  ew

  25

  j.a

  10

  ew

  24

  z.j.p

  F

  z. j.p

  F

  tech

  77

  plast

  15

  socjot

  fiz

  21

  hist

  11

  j.pol

  14

  geogr

  13

  /j.a

  23

  2

  78

  34

  32

  ew

  25

  ew

  24

  ew-wf

  s

  tech

  37

  j.pol

  14

  j.pol

  15

  j.pol

  77

  j.ang

  22

  hist

  21

  chem

  11

  j.ang

  23

  mat

  13

  j.pol

  F

  3

  78

  34

  32

  ew

  25

  ew

  24

  rel

  10

  j.ang

  22

  j.pol

  14

  j.pol

  77

  hist

  37

  mat

  13

  chem

  11

  j.pol

  15

  mat

  23

  wos

  21

  j.pol

  F

  4

  7.50-12.50

  78

  7.40-12.40

  34

  7.40-12.40

  32

  ew

  25

  rel

  10

  ew

  24

  hist

  11

  inf

  37

  mat

  77

  wf

  s

  j.pol

  15

  j.ang

  23

  j.pol

  14

  chem

  21

  z. z wych

  13

  z. z wych

  F

  5

  78

  ja/

  34

  /ja

  32

  ew-wf

  s

  ew

  24

  j.pol

  22

  mat

  77

  hist

  11

  z.z wych

  14

  wf

  s

  j.pol

  15

  mat

  13

  geogr

  23

  rel

  F

  fiz

  21

  6

  plast

  F

  j.ang

  23

  mat

  13

  tech

  77

  biol

  15

  wf

  s

  hist

  11

  j.pol

  14

  tech

  21

  7

  wdż

  13

  z.z wych

  23

  przyr

  11

  plast

  15

  rel

  14

  wf

  s

  tech

  21

  wf

  s

  8

  z.z wych

  15

  wf

  s

  ter/inf

  13/37

  z.j.p

  14

  z.j.p

  14

  z.j.p

  14

  czwartek

  0

  R/R

  10 12

  1

  ja/

  78

  34

  32

  ew

  25

  ew

  10

  ew

  24

  wf

  s

  rel

  77

  R/R

  22 12

  wf

  s

  j.pol

  15

  z.jp/inf

  13 /37

  z.j.p

  13

  j.pol

  14

  j.n/j.a

  23/21

  j.pol

  11

  2

  78

  34

  32

  ew

  10

  ja

  25

  ew

  24

  j.pol

  21

  wf

  s

  j.ang

  77

  j.pol

  14

  j.pol

  15

  wf

  s

  mat

  11

  j.niem

  23

  rel

  F

  mat

  13

  3

  7.50-12.50

  78

  rel/

  34

  /rel

  32

  ew

  10

  ew

  25

  ew-wf

  s

  j.pol

  21

  j.ang

  22

  rel

  37

  j.pol

  14

  mat

  F

  biol

  11

  fiz

  23

  j.ang

  77

  mat

  13

  plast

  15

  4

  rel/

  78

  7.40-12.40

  34

  7.40-12.40

  32

  j.a

  10

  ew

  25

  ew

  24

  mat

  11

  j.pol

  15

  muz

  22

  rel

  37

  wf

  s

  mat

  13

  biol

  F

  fiz

  21

  j.pol

  14

  j.a/j.n

  23/77

  5

  78

  34

  32

  ew

  25

  ew

  37

  rel

  22

  mat

  77

  w-f

  s

  mat

  15

  hist

  11

  fiz

  21

  j.ang

  23

  mat

  13

  wf

  s

  biol

  14

  6

  ter.p

  10

  ter.p

  25

  j.pol

  15

  j.ang

  23

  rel

  77

  j.niem

  14

  muz

  13

  wos

  F

  biol

  21

  hist

  11

  7

  z.mat

  13

  z.mat

  13

  muz

  23

  wdż

  14

  edb

  21

  plast

  15

  wf

  s

  8

  ter.p

  10

  z. mat

  14

  inf/

  37

  z.mat

  14

  z. z wych

  11

  z.mat

  13

  z.mat

  13

  piątek

  0

  R/R

  10 12

  1

  78

  34

  kk

  32

  kk/K

  12 10

  ew

  25

  rel

  24

  przyr

  11

  wf

  s

  j.pol

  15

  j.pol

  14

  j.ang

  23

  wf

  s

  inf/ter

  37 10

  wdż

  77

  mat

  13

  j.n/j.a

  22 21

  2

  78

  34

  32

  rel

  25

  ew

  37

  ew

  24

  wf

  s

  przyr

  11

  w-f

  s

  mat

  77

  mat

  13

  j.pol

  15

  j.pol

  14

  fiz

  21

  j.a/j.n

  F/22

  mat

  23

  3

  78

  34

  32

  ew

  25

  ew

  24

  j.a

  10

  j.pol

  14

  mat

  23

  plast

  15

  muz

  77

  wf

  s

  mat

  13

  fiz

  21

  rel

  F

  hist

  11

  wf

  s

  4

  7.50-12.50

  78

  7.40-12.40

  34

  7.40-12.40

  32

  ew

  25

  ew

  24

  ew-wf

  s

  mat

  13

  tech

  21

  biol

  22

  j.ang

  77

  j.pol

  15

  rel

  F

  wf

  s

  j.ang

  23

  j.pol

  14

  hist

  11

  5

  78

  34

  32

  ew-wf

  s

  ew

  24

  ew

  10

  j.ang

  23

  j.pol

  15

  mat

  11

  biol

  22

  przyr

  77

  j.ang

  F

  mat

  13

  wf

  s

  j.pol

  14

  wos

  21

  6

  wf

  s

  ter/ter p

  15 13

  rel

  14

  hist

  11

  wf

  s

  j.a/

  23

   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 •  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

     "NIEBIESKA LINIA"

2017-01-09

Informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:

·         dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22,

·         dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22,

·         dyżur prawny – środy w godzinach 18-22


- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)


- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE – dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Ponadto Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.


Dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przewidziano:

- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12 (środy w godzinach 10-13)
- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info

Pełna oferta Pogotowia „Niebieska Linia” dostępna jest stronie internetowej pod adresem:
 www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

 

*********************************************************************************************************


 

Jesteśmy na Facebook.

 

 www.facebook.com/spzwierzno

 

Strona główna | Historia Zwierzna | Historia szkoły | Nauczyciele | Dokumenty szkoły | Publikacje nauczycieli | Rekrutacja od 3 do 7 lat | Semestr 1. | Semestr 2. | Szkoła Wierna Dziedzictwu | Kroniki klasowe | RODO | Formularz kontaktowy

Ostatnia aktualizacja tej witryny:12-02-19