Szkoła Podstawowa w Zwierznie

                                                        

Strona główna
Historia Zwierzna
Historia szkoły
Nauczyciele
Dokumenty szkoły
Publikacje nauczycieli
Rekrutacja od 3 do 7 lat
Semestr 1.
Semestr 2.
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Kroniki klasowe
Oferty
RODO
Formularz kontaktowy

 

 

  

Nasz adres:  

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

 82-325 Markusy

 tel/fax (055) 239-43-71

 e-mail:

Sekretariat: spzwierzno.sekretariat@op.pl

Świetlica szkolna: swietlica.zwierzno@o2.pl

******************************************************************************************************

ROK SZKOLNY 2019/2020

  •  AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo !!!

            W związku z wystosowanym do Kuratorów Oświaty pismem MEN odwołującym  się  do przepisów  ustawy  Prawo oświatowe dyrektor szkoły, jak również inne organy szkoły nie są upoważnione  do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia  grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Tym samym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierznie nie może  podpisać grupowej umowy od NNW.
            Zgodnie z wymogami MEN każdy rodzic może indywidualnie i dobrowolnie ubezpieczyć  dzieci i młodzież naszej szkoły, podpisując indywidualną umowę  z ubezpieczycielem.
Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 ubezpieczenie dzieci obowiązuje do dnia 31.08.2019 r.
            Szkoła Podstawowa w Zwierznie udostępnia na rok szkolny 2019/2020 propozycje ubezpieczenia od NNW różnych firm, z których Państwo mogą skorzystać i indywidualnie ubezpieczyć dziecko/młodzież.
            W przypadku wybrania oferty należy kontaktować się bezpośrednio z danym ubezpieczycielem.

 Dyrektor szkoły – Beata Jakubowska

 

 

 

OFERTA PRZETARGOWA

     Wyposażenie i modernizacja kuchni.

 

  •  Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych

           na rok szkolny 2019/2020 została wywieszona  w Szkole Podstawowej w Zwierznie

            przy wejściu głównym oraz w holu przed świetlicą szkolną.

 

  •  Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

           na rok szkolny 2019/2020 została wywieszona  w Szkole Podstawowej w Zwierznie

          przy wejściu głównym oraz w holu przed świetlicą szkolną.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  •  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

     "NIEBIESKA LINIA"

2017-01-09

Informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:

·         dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22,

·         dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22,

·         dyżur prawny – środy w godzinach 18-22


- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)


- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE – dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Ponadto Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.


Dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przewidziano:

- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12 (środy w godzinach 10-13)
- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info

Pełna oferta Pogotowia „Niebieska Linia” dostępna jest stronie internetowej pod adresem:
 www.niebieskalinia.info oraz 
www.niebieskalinia.org

 

*********************************************************************************************************


 

Jesteśmy na Facebook.

 

 www.facebook.com/spzwierzno

 

Strona główna | Historia Zwierzna | Historia szkoły | Nauczyciele | Dokumenty szkoły | Publikacje nauczycieli | Rekrutacja od 3 do 7 lat | Semestr 1. | Semestr 2. | Szkoła Wierna Dziedzictwu | Kroniki klasowe | Oferty | RODO | Formularz kontaktowy

Ostatnia aktualizacja tej witryny:21-08-19