_____Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Strona główna
Historia Zwierzna
Historia szkoły
Nauczyciele
Dokumenty szkoły
Publikacje nauczycieli
Rekrutacja od 3 do 7 lat
Informacje dla nauczycieli
Semestr 1.
Semestr 2.
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Kroniki klasowe
RODO
Formularz kontaktowy

 

 

 

Nasz adres:  

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

 82-325 Markusy

 tel/fax (055) 239-43-71

 e-mail:

Sekretariat: spzwierzno.sekretariat@op.pl

Świetlica szkolna: swietlica.zwierzno@o2.pl

******************************************************************************************************

ROK SZKOLNY 2018/2019

 •  AKTUALNOŚCI

 

 •  2 kwietnia o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców, na które serdecznie zapraszamy.

 

 •  ZAPROSZENIE

 •  Wójt Gminy Markusy oraz Dyrektorzy szkół serdecznie zapraszają rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

   na spotkanie, które odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 1400 w Świetlicy Wiejskiej w Markusach.

  Temat spotkania – wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Markusy.

 

 

 •  Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

           na rok szkolny 2019/2020 została wywieszona  w Szkole Podstawowej w Zwierznie

          przy wejściu głównym oraz w holu przed świetlicą szkolną.

 

 

 

 •  15 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców, na które serdecznie zapraszamy.

 

 •  W dniach 24, 27 i 31 grudnia szkoła będzie zamknięta.

 

 

 

 •  PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD 4 MARCA 2019 r.

 •  
      3-4-latki 5-latki 6-latki I II III IV a IV b V a V b VI   VII a   VII b   VIII   III a gim   III b gim    
      A.Ćwiklińska   J.Fos   A. Piór   E.Piekart   D.Błasiak   T.Jagiełlowicz   M.Jadańska   R.Szulima   M.Chojnowska   A. Cyrson   B.Krajnik   B. Nicpoń   M. Szalecka   Z. Firer   J. Kostuś   K. Piaskowska  
                                                   
                                                                       
  poniedziałek 0                                                                  
  1   78   34   32 ew 25 ew 24 ew 10 j.ang 21 wf s z.j.p F z.j.p F     j.pol 15 chem 11 j.pol 14 /j.a 23 mat 13  
  2   78   34   32 ja 25 ew 24 ew-wf s wf s hist 77 j.ang 23 inf 37 j.pol 15 geogr 21 j.pol 11 j.pol 14 dor.z F muz 13  
  3   78   34 7.40-12.40 32 ew 25 ew 24 ew 10 mat 13 j.ang 23 hist 11 geogr 21 plast F wf s j.ang 21 mat 77 j.pol 14 j.pol 15  
  4 7.50-12.50 78 7.40-12-40 34   32 rel 25 ew 24 ew 10 j.pol 15 plast F inf 37 j.ang 22 muz 77 hist 13 j.niem 14 j.ang 23 wf s chem 11  
  5   78 rel/ 34 /rel 32 ew 25 ew-wf s k-k 24 z.z wych 77 j.pol 14 mat 15 hist 11 wf s mat 13 plast F wos 37 muz 21 j.a/j.n 23/22  
    6                         R 10 muz F geogr 11 R/R 22/77 mat 13 j.ang 23 mat 14 wf s wos 21 rel 15  
    7                         R 10 wdż 14 wf s R/R 22/77 ter.p F rel 11 geogr 21 z.mat 13 j.ang/ 23 edb 15  
    8                                             z.mat 13 wf s ter/ter 11 21 ter.p 14 ter.p 15  
                                                                       
  wtorek 0                                                                  
  1 /ja 78   34   32 ew 25 ew-wf s ew 24 wf s j.pol 14 ter.p/R 10 12 rel 77 j.pol 15 j.niem 21 j.ang 23 biol F chem 11 mat 13  
  2   78   34   32 ew 25 ew 10 ew 24 przyr 37 wf s j.pol 15 j.pol 14 rel 77 chem 11 mat 21 j.pol F mat 13 j.n/j.a 22/23  
  3 /rel 78   34   32 ew-wf s ew 25 ew 24 mat 77 j.ang 10 wf s j.pol 14 przyr 11 j.pol 15 biol F mat 13 j.a/j.n 23/22 geogr 21  
  4 7.50-12.50 78 7.40-12.40 34 7.40-12.40 32 ew 37 rel 25 ja 24 muz F rel 77 mat 14 mat 13 hist 21 j.pol 15 j.niem 23 chem 11 wf s wf s  
  5   78 ja/ 34 /ja 32     k-k 24     inf 37 z.z wych 21 rel 77 wf s mat 15 mat 13 j.pol 14 rel F j.n/j.a 22/23 hist 11  
  6                         rel 77 mat 13 R 10     j.ang 15 geogr 21 wf s j.niem 23 hist 11 tech F  
  7                         z.mat 14 z.mat 14         inf 37 z.z wych 13 hist 11 wf s tech 21 rel 15  
    8                                             wdż 13 z.z wych 11 inf 37 edb 21 dor.z 15  
                                                                       
  środa 0                                                                  
  1   78   34   32 ew 25 j.a 10 ew 24 z.j.p 77 z. j.p 77 tech F plast 15 socjot 8 fiz 21 hist 11 j.pol 14 geogr 13 /j.a 23  
  2   78   34   32 ew 25 ew 24 ew-wf s tech 37 j.pol 14 j.pol 15 j.pol 77 j.ang 22 hist 21 chem 11 j.ang 23 mat 13 j.pol F  
  3   78   34 zkk 12 32 ew 25 ew 24 rel 10 j.ang 37 j.pol 14 j.ang 22 hist 77 mat 13 chem 11 j.pol 15 mat 23 fiz 21 j.pol F  
  4 7.50-12.50 78 7.40-12.40 34 7.40-12.40 32 ew 25 rel 10 ew 24 hist 77 inf 37 mat 21 wf s j.pol 15 j.ang 23 j.pol 14 chem 11 z. z wych 13 z. z wych F  
  5   78 /ja 34 ja/ 32 ew-wf s     ew 24 j.pol 22 mat 13 hist 11 z.z wych 14 wf s j.pol 15 j.ang 23 geogr 77 rel F fiz 21  
  6                         plast 15     wf s mat 13 tech 77 biol 23 geogr 21 hist 11 j.pol 14 tech F  
  7                         wdż 13     z.z wych 23     przyr 11 plast 15 rel 14 wf s tech 21 wf s  
  8                                         z.z wych 15 wf s ter/inf 13/37 z.j.p 14 z.j.p 14 z.j.p 14  
                                                                       
  czwartek 0                                             R/R                    
  1 ja/ 78   34   32 ew 25 ew 10 ew 24 wf s rel 77 R/R 22 12 tech F j.pol 15 z.jp/inf 13/37 z.j.p 13 j.pol 14 j.n/j.a 21/23 j.pol 11  
  2   78   34   32 ew 10 ew 25 ew 24 j.pol 21 j.ang 23 rel 77 j.pol 14 j.pol 15 wf s biol 11 j.ang 23 rel F mat 13  
  3 7.50-12.50 78 rel/ 34 /rel 32 ew 10 ja 25 ew-wf s j.pol 21 wf s j.ang 23 wf s mat 11 fiz F mat 13 mat 77 j.pol 14 plast 15  
  4 rel/ 78 7.40-12.40 34 7.40-12.40 32 j.a 10 ew 25 ew 24 rel 22 mat 14 muz 15 mat 13 hist 11 biol F wf s fiz 21 wf s j.a/j.n 23/77  
  5   78   34   32     ew-wf s ew 37 mat F przyr 11 j.pol 15 rel 22 wf s mat 14 fiz 21 j.niem 77 mat 13 biol 23  
  6                         ter.p 10 ter.p 25 j.pol 15 j.ang 23 rel 77 j.niem 14 muz F wos 21 biol 11 hist 13  
  7                                 z.mat 13 z.mat 13     muz 11 wdż 14 edb 21 plast 15 wf s  
  8                                     ter.p 10 z. j.pol 15 inf/ 37 z.mat 14 z. z wych 11 z.mat 13 z.mat 13  
                                                                       
  piątek 0                                                                  
  1   78   34 kk 32 kk 12 10 ew 25 rel 24 przyr 11 wf s j.pol 15 j.pol 14 j.ang 23 wf s inf/ter 37/F wdż 77 mat 13 j.n/j.a 21/22  
  2   78   34   32 rel 25 ew 37 ew 24 wf s przyr 11 wf s j.ang 23 mat 77 j.pol 15 j.pol 14 fiz 21 j.a/j.n F/22 mat 13  
  3   78   34   32 ew 25 ew 24 j.a 10 j.pol 14 mat 15 plast F muz 23 wf s mat 13 fiz 21 rel 77 hist 11 wf s  
  4 7.50-12.50 78 7.40-12.40 34 7.40-12.40 32 ew 25 ew 24 ew 10 mat 13 tech 22 biol 21 mat 77 j.pol 15 rel F wf s j.ang 23 j.pol 14 j.pol 11  
  5   78   34   32 ew-wf s ew 24 ew 10 j.ang 22 j.pol 15 mat 11 biol 22 przyr 77 j.ang F mat 13 wf s j.pol 14 wos 21  
  6                         ter 10 ter 25     wf s     ter/ter p 15/13 rel 14 hist 11 wf s j.a/ 23  
                                                                   
                                                                       

   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 •  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

     "NIEBIESKA LINIA"

2017-01-09

Informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:

·         dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22,

·         dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22,

·         dyżur prawny – środy w godzinach 18-22


- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)


- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE – dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Ponadto Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.


Dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przewidziano:

- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12 (środy w godzinach 10-13)
- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info

Pełna oferta Pogotowia „Niebieska Linia” dostępna jest stronie internetowej pod adresem:
 www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

 

*********************************************************************************************************


 

Jesteśmy na Facebook.

 

 www.facebook.com/spzwierzno

 

Strona główna | Historia Zwierzna | Historia szkoły | Nauczyciele | Dokumenty szkoły | Publikacje nauczycieli | Rekrutacja od 3 do 7 lat | Informacje dla nauczycieli | Semestr 1. | Semestr 2. | Szkoła Wierna Dziedzictwu | Kroniki klasowe | RODO | Formularz kontaktowy

Ostatnia aktualizacja tej witryny:26-03-19