_____Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Strona główna
Historia Zwierzna
Historia szkoły
Nauczyciele
Dokumenty szkoły
Publikacje nauczycieli
Rekrutacja od 3 do 7 lat
Informacje dla nauczycieli
Semestr 1.
Semestr 2.
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Kroniki klasowe
Oferty
RODO
Formularz kontaktowy

 

 

 

Nasz adres:  

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

 82-325 Markusy

 tel/fax (055) 239-43-71

 e-mail:

Sekretariat: spzwierzno.sekretariat@op.pl

Świetlica szkolna: swietlica.zwierzno@o2.pl

******************************************************************************************************

ROK SZKOLNY 2018/2019

 •  AKTUALNOŚCI

 

OFERTA PRZETARGOWA

     Wyposażenie i modernizacja kuchni.

 

 

 •  Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe można odbierać od 01.07.2019 r. w sekretariacie szkoły.

 •  Zakończenie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych i klas I-VII odbędzie się 19 czerwca 2019 r. według harmonogramu:

  - Msza Święta-7.50-8.15,

  -uroczysty apel-8.30-9.30,

  -spotkanie z wychowawcą, rozdanie świadectw-9.30-10.10,

  -rozwóz-10.20.

  Plan rozwozów:

   

   

  10.20     A1   -   Markusy PN, Kępniewo, Brudzędy, Stare Dolno, Nowe Dolno

  10.20    A2   -   Kępniewo, Rachowo, Markusy cen.

  10.20    A3  -    Stalewo, Złotnica

  10.35    A3   -   Zw. Pole, Markusy cen.

   

 

 

 •  Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych

           na rok szkolny 2019/2020 została wywieszona  w Szkole Podstawowej w Zwierznie

            przy wejściu głównym oraz w holu przed świetlicą szkolną.

 

 •  Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

           na rok szkolny 2019/2020 została wywieszona  w Szkole Podstawowej w Zwierznie

          przy wejściu głównym oraz w holu przed świetlicą szkolną.

 

 

 

 

 

 •  PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD 4 MARCA 2019 r.

 •  
      3-4-latki 5-latki 6-latki I II III IV a IV b V a V b VI   VII a   VII b   VIII   III a gim   III b gim    
      A.Ćwiklińska   J.Fos   A. Piór   E.Piekart   D.Błasiak   T.Jagiełlowicz   M.Jadańska   R.Szulima   M.Chojnowska   A. Cyrson   B.Krajnik   B. Nicpoń   M. Szalecka   Z. Firer   J. Kostuś   K. Piaskowska    
      21 19 20 20 19 12 15 12 16 17 16   23   22   16   26   25    
                                                                       
  poniedziałek 0                                                                  
  1   78   34   32 ew 25 ew 24 ew 10 j.ang 21 wf s z.j.p/R F/22 z.j.p F z.j.p F j.pol 15 chem 11 j.ang 23     mat 13  
  2   78   34   32 ja 25 ew 24 ew 10 wf s hist 77 inf 37 wf s j.pol 15 geogr 21 j.pol 11 j.pol 14 /j.a 23 muz 13  
  3   78   34 7.40-12.40 32 ew 25 ew 24 ew 10 mat 13 plast 22 hist 11 geogr 21 muz 77 wf s j.ang 23 j.pol 14 j.pol 15 j.pol F  
  4 7.50-12.50 78 7.40-12-40 34   32 rel 25 ew 24 ew 10 j.pol 15 j.ang 77 j.ang 23 inf 37 plast F hist 13 j.niem 14 mat 21 wf s chem 11  
  5   78 rel/ 34 /rel 32 ew 25 ew-wf s k-k 24 z.z wych 77 j.pol 14 mat 15 hist 11 wf s mat 13 plast F wos 37 muz 21 j.a/j.n 23/22  
    6                         R 10 muz F geogr 11 R/R 22/77 mat 13 j.ang 23 mat 14 wf s wos 21 rel 15  
    7                         R 10 wdż 14 wf s R/R 22/77 ter.p F rel 11 geogr 21 z.mat 13 j.ang/ 23 edb 15  
    8                                             z.mat 13 wf s ter/ter 11 21 ter.p 14 ter.p 15  
                                                                       
  wtorek 0                                                                  
  1 /ja 78   34   32 ew 25 ew-wf s ew 24 wf s j.pol 14 ter.p 10 rel 77 j.pol 15 j.niem 21 j.ang 23 biol F chem 11 mat 13  
  2   78   34   32 ew 25 ew 10 ew-wf s przyr 37 wf s j.pol 15 j.pol 14 rel 77 chem 11 mat 21 j.pol F mat 13 j.n/j.a 22 23  
  3 /rel 78   34   32 ew-wf s ew 25 ew 24 mat 77 j.ang 10 wf s j.pol 14 przyr 11 j.pol 15 biol F mat 13 j.a/j.n 23/22 geogr 21  
  4 7.50-12.50 78 7.40-12.40 34 7.40-12.40 32 ew 37 rel 25 ja 24 muz F rel 77 mat 14 mat 13 hist 21 j.pol 15 j.niem 23 chem 11 wf s wf s  
  5   78 ja/ 34 /ja 32     k-k 24     inf 37 z.z wych 21 rel 77 wf s mat 15 mat 13 j.pol 14 rel F j.n/j.a 22/23 hist 11  
  6                         rel 77 mat 13 R/R 10     j.ang 15 geogr 21 wf s j.niem 23 hist 11 tech F  
  7                         z.mat 14 z.mat 14         inf 37 z.z wych 13 hist 11 wf s tech 21 rel 15  
    8                                             wdż 13 z.z wych 11 inf 37 edb 21      
                                                                       
  środa 0                                                                  
  1   78   34   32 ew 25 j.a 10 ew 24 z.j.p 77 z. j.p 77 tech F plast 15 socjot 8 fiz 21 hist 11 j.pol 14 geogr 13 /j.a 23  
  2   78   34   32 ew 25 ew 24 ew-wf s tech 37 j.pol 14 j.pol 15 j.pol 77 j.ang 22 hist 21 chem 11 j.ang 23 mat 13 j.pol F  
  3   78   34 zkk 12 32 ew 25 ew 24 rel 10 j.ang 37 j.pol 14 j.ang 22 hist 77 mat 13 chem 11 j.pol 15 mat 23 fiz 21 j.pol F  
  4 7.50-12.50 78 7.40-12.40 34 7.40-12.40 32 ew 25 rel 10 ew 24 hist 77 inf 37 mat 21 j.ang 22 j.pol 15 j.ang 23 j.pol 14 chem 11 z. z wych 13 z. z wych F  
  5   78 /ja 34 ja/ 32 ew-wf s     ew 37 j.pol 22 mat 13 hist 11 z.z wych 14 wf s j.pol 15 j.ang 23 geogr   rel F fiz 21  
  6                         plast 15     wf s mat 13 tech 77 biol 23 geogr 21 hist 11 j.pol 14 tech F  
  7                         wdż 13     z.z wych 23     przyr 11 plast 15 rel 14 wf s tech 21 wf s  
  8                                         z.z wych 15 wf s ter/inf 13/37 z.j.p 14 z.j.p 14 z.j.p 14  
                                                                       
  czwartek 0                                             R/R                    
  1 ja/ 78   34   32 ew 25 ew 10 ew 24 wf s rel 77 R/R 22 12 tech F j.pol 15 z.jp/inf 13/37 z.j.p 13 j.pol 14 j.n/j.a 21/23 j.pol 11  
  2   78   34   32 ew 10 ew 25 ew 24 j.pol 21 j.ang 23 rel 77 j.pol 14 j.pol 15 wf s biol 11 j.ang 22 rel F mat 13  
  3 7.50-12.50 78 rel/ 34 /rel 32 ew 10 ja 25 ew 24 j.pol 21 wf s j.ang 23 wf s mat 11 fiz F mat 13 mat 77 j.pol 14 plast 15  
  4 rel/ 78 7.40-12.40 34 7.40-12.40 32 j.a 10 ew 25 ew 24 rel 15 mat 14 muz 77 mat 13 hist 11 biol F wf s fiz 21 wf s j.a/j.n 23/22  
  5   78   34   32     ew-wf s ew 37 mat 77 przyr 11 j.pol 15 rel 22 wf s mat 14 fiz 21 j.niem F mat 13 biol 23  
  6                         ter.p 10 ter.p 25 j.pol 15 j.ang 23 rel 77 j.niem 14 muz 13 wos 21 biol F hist 11  
  7                                 z.mat 13 z.mat 13     muz 21 wdż 14 edb 11 plast 15 wf s  
  8                                     ter.p 10 z. j.pol 15 inf/ 37 z.mat 14 z. z wych 11 z.mat 13 z.mat 13  
                                                                       
  piątek 0                                             R/R                    
  1   78   34 kk 32 kk 12 10 ew 25 rel 24 przyr 11 wf s j.pol 15 j.pol 14 j.ang 23 wf s inf/ter 37/F wdż 77 mat 13 j.n/j.a 21/22  
  2   78   34   32 rel 25 ew 37 ew 24 wf s przyr 11 wf s j.ang 23 mat 77 j.pol 15 j.pol 14 fiz 21 j.a/j.n F/22 mat 13  
  3   78   34   32 ew 25 ew 24 j.a 10 j.pol 14 mat 15 plast F muz 23 wf s mat 13 fiz 21 rel 77 hist 11 wf s  
  4 7.50-12.50 78 7.40-12.40 34 7.40-12.40 32 ew 25 ew 24 ew-wf s mat 13 tech 22 biol 21 mat 77 j.pol 15 rel F wf s j.ang 23 j.pol 14 j.pol 11  
  5   78   34   32 ew-wf s ew 24 ew 10 j.ang 23 j.pol 15 mat 11 biol 22 przyr 77 j.ang F mat 13 wf s j.pol 14 wos 21  
  6                         ter 10 ter 25     wf s     ter/ter p 15/13 rel 14 hist 11 wf s j.a/ 23  
                                                                   
                                                                       
                                                                     
                                                                     
                                                                     

   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 •  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

     "NIEBIESKA LINIA"

2017-01-09

Informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:

·         dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22,

·         dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22,

·         dyżur prawny – środy w godzinach 18-22


- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)


- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE – dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Ponadto Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.


Dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przewidziano:

- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12 (środy w godzinach 10-13)
- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info

Pełna oferta Pogotowia „Niebieska Linia” dostępna jest stronie internetowej pod adresem:
 www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

 

*********************************************************************************************************


 

Jesteśmy na Facebook.

 

 www.facebook.com/spzwierzno

 

Strona główna | Historia Zwierzna | Historia szkoły | Nauczyciele | Dokumenty szkoły | Publikacje nauczycieli | Rekrutacja od 3 do 7 lat | Informacje dla nauczycieli | Semestr 1. | Semestr 2. | Szkoła Wierna Dziedzictwu | Kroniki klasowe | Oferty | RODO | Formularz kontaktowy

Ostatnia aktualizacja tej witryny:18-07-19